Tín dụng chứng từ

I. L/C Nhập khẩu
- Viet Capital Bank phát hành L/C, ký hậu vận đơn, phát hành bảo lãnh nhận hàng cho Quý khách hàng và cam kết thực hiện thanh toán cho phía nước ngoài khi nhận được bộ chứng từ hợp lệ.


1. Đối tượng:
- Doanh nghiệp nhập khẩu thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ.

2. Tiện ích:
- Viet Capital Bank có uy tín thanh toán và mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới.
- Được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, các điều khoản đặc biệt của L/C, tạo lập chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao thương.
- Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ thương mại và lãi suất cạnh tranh.

3. Hồ sơ đề nghị mở L/C nhập khẩu:
- Hồ sơ pháp lý (Trong trường hợp Quý khách hàng giao dịch lần đầu).
- Giấy đề nghị mở L/C (Theo mẫu Viet Capital Bank).
- Hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ tương đương hợp đồng (nếu có).
- Bản chính chứng thư bảo hiểm (Trong trường hợp điều kiện thương mại yêu cầu người mở mua bảo hiểm)
- Hợp đồng ủy thác (Trong trường hợp Quý khách hàng là đơn vị ủy thác).
- Giấy đề nghị mua ngoại tệ (Theo mẫu Viet Capital Bank).
- Tờ khai hải quan nhập khẩu (bổ sung khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu).
- Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của NHNN (trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm).

* Ký hậu vận tải đơn/Phát hành Thư Bảo Lãnh nhận hàng
- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam trước khi chứng từ gởi đến Viet Capital Bank, Quý khách muốn nhận hàng ngay (Trên cơ sở Quý khách ký quỹ đủ trị giá hóa đơn hoặc có hạn mức bảo lãnh của Phòng QHKH), hồ sơ gồm:
• Giấy đề nghị Ký hậu vận đơn và chấp nhận bất hợp lệ (nếu có) (Theo mẫu Viet Capital Bank, trường hợp vận đơn gốc được người bán gửi trực tiếp cho khách hàng).
• Giấy đề nghị Phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng và chấp nhận bất hợp lệ (nếu có) (Theo mẫu Viet Capital Bank, trường hợp chưa có vận đơn gốc).
• Bản sao Invoice, B/L /AWB.

II. L/C xuất khẩu
- Viet Capital Bank cung cấp các dịch vụ thông báo L/C và tu chỉnh L/C, hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn chỉnh sửa và chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài đòi tiền.

1. Đối tượng:
- Doanh nghiệp xuất khẩu thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ.

2. Tiện ích
- Viet Capital Bank có uy tín thanh toán và mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới.
- Được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, các điều khoản đặc biệt của L/C, tạo lập chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao thương.
- Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ thương mại và lãi suất cạnh tranh.

3. Hồ sơ
- Hồ sơ pháp lý (Trong trường hợp Quý khách hàng giao dịch lần đầu).
- Bản gốc L/C xuất khẩu và các tu chỉnh liên quan (nếu có).
- Phiếu xuất trình chứng từ (Theo mẫu Viet Capital Bank).
- Các chứng từ theo yêu cầu của L/C kèm Hối phiếu.
- Giấy đề nghị chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất (Theo mẫu Viet Capital Bank, trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu chiết khấu).

 

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng Bản Việt trên toàn quốc hoặc hotline: 1800 555 599.

Sản phẩm liên quan