Viet Capital Bank

Ưu đãi mua sắm trực tuyến cùng Thẻ thanh toán E-Plus Bản Việt

1. Tên Chương trình: “Ngày mua sắm trực tuyến cùng thẻ NAPAS”

2. Thời gian áp dụng: từ 0:00:00 ngày 30/11/2020 đến 23:59:59 ngày 6/12/2020.

3. Nội dung ưu đãi: Tặng tiền chuyển khoản cho các chủ thẻ thanh toán E-Plus Bản Việt có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán trực tuyến qua cổng NAPAS cao nhất trong thời gian áp dụng Chương trình.

4. Quà tặng: Tiền chuyển khoản 

5. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ thanh toán E-plus Bản Việt.

6. Phạm vi áp dụng: Chủ thẻ thanh toán E-Plus (số thẻ bắt đầu bằng 9704) phát sinh các giao dịch chi tiêu trực tuyến tại các đơn vị chấp nhận thẻ có liên kết với Napas (xem danh sách chi tiết tại đây

7. Cơ cấu giải thưởng:

STT

Hạng mục

Giá trị giải

Số lượng

Thành tiền

A

Giải số lượng giao dịch nhiều nhất

1

Giải đặc biệt

25.000.000

1

25.000.000

2

Giải nhất

5.000.000

5

25.000.000

3

Giải nhì

3.000.000

10

  30.000.000

4

Giải ba

 1.000.000

20

  20.000.000

5

Giải khuyến khích

   500.000

100

   50.000.000

Tổng A

 

136

150.000.000

B

Giải giá trị giao dịch cao nhất

1

Giải đặc biệt

25.000.000

1

25.000.000

2

Giải nhất

5.000.000

5

25.000.000

3

Giải nhì

3.000.000

10

  30.000.000

4

Giải ba

 1.000.000

20

  20.000.000

5

Giải khuyến khích

   500.000

100

   50.000.000

Tổng B

 

136 

150.000.000

Tổng A+ B (chưa bao gồm VAT)

 

272

300.000.000

Ghi chú: Giải thưởng bằng tiền mặt và chưa bao gồm VAT. NAPAS sẽ thay mặt khách hàng đóng thuế thu nhập cho khách hàng theo quy định của Pháp luật. 

8. Điều kiện trúng thưởng của chủ thẻ

 • Khách hàng có tổng số lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến ghi nhận thành công qua cổng NAPAS bằng 01 (một) số thẻ nhiều nhất trong thời gian áp dụng Chương trình.
 • Mỗi chủ thẻ ứng với mỗi số thẻ nội địa chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng. 
 • Đối với các chủ thẻ có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ xét thưởng cho khách hàng đạt số lượng hoặc giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn.
 • Trong danh sách giao dịch của Khách hàng xét thưởng khuyến mại, nếu có bất kỳ giao dịch nào nghi vấn lợi dụng Chương trình để trục lợi (dựa trên thông tin về thời gian và số tiền giao dịch và đơn vị chấp nhận thanh toán), NAPAS và Ngân hàng Bản Việt có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các bằng chứng chứng minh giao dịch đã thực hiện là hợp lệ. Nếu Khách hàng từ chối cung cấp tài liệu và thông tin nêu trên, NAPAS có quyền loại các giao dịch này ra khỏi danh sách trúng thưởng.

9. Cách thức xét thưởng và trao giải

 • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình, NAPAS sẽ gửi danh sách chủ thẻ và giao dịch hợp lệ theo ghi nhận trên hệ thống NAPAS cho Ngân hàng Bản Việt để xét thưởng và xác minh thông tin khách hàng.
 • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được danh sách xét thưởng của NAPAS, Ngân hàng Bản Việt sẽ phối hợp xác minh và gửi xác nhận thông tin khách hàng cho NAPAS để trả thưởng.
 • Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được công văn xác minh của Ngân hàng:
  • Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website www.napas.com.vn.
  • NAPAS sẽ trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng trúng thưởng.