Viet Capital Bank

Tặng đến 10 triệu đồng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA tại Bản Việt

Từ nay đến 30/6/2020, khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA tại Ngân hàng Bản Việt sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn tương ứng với từng mức phí bảo hiểm. Cụ thể:

- Cơ cấu:

  • Đối với khách hàng có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt:
  • Đối tượng: Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi có kỳ hạn > 0 thực hiện mua Bảo hiểm nhân thọ AIA
  • Thời điểm xét số dư: Từ ngày triển khai chương trình đến ngày cuối cùng của tháng chốt Hợp đồng bảo hiểm theo từng đợt.
  • Chi tiết quà tặng:

Tổng Phí Bảo hiểm/ Khách hàng

(Triệu đồng)

 Giải thưởng

15 ≤  Phí BH  < 30

Phiếu mua sắm Urbox 1.000.000 đồng

30 ≤  Phí BH  < 50

Phiếu mua sắm Urbox 2.000.000 đồng

50 ≤  Phí BH  < 100

Phiếu mua sắm Urbox 4.000.000 đồng

100 ≤  Phí BH  < 150

Phiếu mua sắm Urbox 7.000.000 đồng

150 ≤  Phí BH

Phiếu mua sắm Urbox 10.000.000 đồng

Đối với khách hàng không có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt

  • Đối tượng: khách hàng không có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt
  • Chi tiết quà tặng:

Tổng Phí Bảo hiểm/ Khách hàng

(Triệu đồng)

Giải thưởng

20 ≤ NFYP < 30

Phiếu mua sắm Urbox 0.3 triệu

30 ≤ NFYP < 50

Phiếu mua sắm Urbox 0.8 triệu

50 ≤ NFYP < 100

Phiếu mua sắm Urbox 2.0 triệu

100 ≤ NFYP < 150

Phiếu mua sắm Urbox 4.0 triệu

150 ≤ NFYP

Phiếu mua sắm Urbox 6.0 triệu

 

- Thời gian triển khai: Từ nay đến 30/6/2020

- Phạm vi chương trình: Tất cả các điểm giao dịch của Bản Việt

- Điều kiện để nhận thưởng chương trình: Khách hàng cần mua ít nhất 01 sản phẩm bổ sung.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể đến liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; hoặc gọi hotline 1900 555 596.