Viet Capital Bank

Cùng Bản Việt tham gia bảo bảo hiểm Bước đến tương lai

Khi tham gia mua sản phẩm Bước Đến Tương Lai của AIA tại Bản Việt sẽ giúp bạn gia tăng tài sản từ kết quả đầu tư dài hạn, quản lý rủi ro trong cả đầu tư cũng như trong cuộc sống

1. Thời gian triển khai: 01/10/2021

3. Phạm vi thực hiện: Tại tất cả các điểm kinh doanh của Bản Việt

4. Đối tượng tham gia:

- Tất cả khách hàng là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm của AIA tại Ngân hàng Bản Việt.

5. Điều kiện tham gia:

  • Tuổi tham gia của NĐBH: 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng.
  • Thời hạn hợp đồng: Đến 100 tuổi.
  • Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý, tháng.
  • Số tiền bảo hiểm:
    • STBH tối thiểu: 100 triệu đồng.
    • Phí bảo hiểm tối thiểu: 5 triệu đồng/năm; 3,5 triệu đồng/nửa năm; 2 triệu đồng/quý; 2 triệu đồng/tháng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể đến liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; hoặc gọi hotline 1900 555 596.