Viet Capital Bank

Chương trình khuyến mãi “Dám bước” dành cho khách hàng ngân hàng Bản Việt quý 2/2021.

1. Thời gian khuyến mại:

Đợt 1: 01/04 - 30/04/2021

Đợt 2: 01/05 - 31 /05/2021

Đợt 3: 01/06 - 30/06/2021

2. Khách hàng thuộc khu vực TP HCM: Thời gian nộp từ ngày 03/04 đến 30/04/2021, thời gian phát hành từ 03/04 đến 10/05/2021.

Các tỉnh còn lại: Thời gian nộp từ ngày 01/04 đến 30/04/2021, thời gian phát hành từ 03/04 đến 10/05/2021.

3. Đối tượng áp dụng: Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm mua BHNT AIA.

4. Phạm vi: Toàn hệ thống ngân hàng Bản Việt

5. Chi tiết chương trình:

Khách hàng có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bản Việt mua Bảo hiểm nhân thọ AIA.

Tất cả khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn >0 tại Bản Việt tham gia mua bảo hiểm nhân thọ liên kết giữa ngân hàng Bản Việt và AIA sẽ được tặng những phần quà hấp dẫn tương ứng với tổng phí bảo hiểm mới cơ bản thực thu lần đầu tiên (viết tắt là NFYP) của khách hàng. Chi tiết giải thưởng:

6. Thời điểm xem xét số dư: Từ ngày triển khai chương trình đến ngày cuối cùng của tháng chốt hợp đồng bảo hiểm theo từng đợt.

Điều kiện để nhận thưởng chương trình, khách hàng cần mua ít nhất 01 trong số các sản phẩm bổ sung bên dưới

Trường hợp khách hàng không mua sản phẩm bổ sung giải thưởng của khách hàng sẽ bị giảm một bậc, trừ mức phiếu mua sắm Urbox trị giá 0.3 triệu đồng.

Ví dụ: Tổng NFYP của một hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng là 40 triệu đồng. Trường hợp khách hàng không mua sản phẩm bổ sung như yêu cầu, quà tặng của khách hàng sẽ là phiếu mua sắm Urbox 0,7 triệu đồng thay cho Phiếu mua sắm Urbox 1.0 triệu đồng.

7. Quàn tặng được trao cho các khách hàng theo lịch như sau:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể đến liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; hoặc gọi hotline 1900 555 596.