Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Mua Bất động sản

Là sản phẩm tín dụng dành cho KH có nhu cầu mua/nhận chuyển nhượng BĐS.

Xây dựng, sửa chữa nhà

Là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng thực hiện việc xây dựng/sửa chữa/trang trí nội thất nhằm mục đích để ở, cho thuê.

Vay Ứng vốn nhanh

Sản phẩm hỗ trợ Quý khách có nhu cầu vay với thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ nhanh chóng với tỉ lệ cho vay đến 100% phương án

Mua Bất động sản Dự án Liên kết

Là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng mua bất động sản tại các dự án có liên kết với NH Bản Việt