Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Cầm cố Sổ tiết kiệm

Sản phẩm tín dụng hỗ trợ Quý khách hàng đang có khoản tiết kiệm tại NH Bản Việt có nhu cầu tài chính trong thời gian khoản tiết kiệm chưa đến ngày đáo hạn

Vay lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái không chỉ giúp hộ gia đình, hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí sinh hoạt và sản xuất mà còn là một khoản đầu tư sinh lời hiệu quả với mức điện dư bán cho các cơ quan điện lực.

Vay Thấu Chi

BẠN cần gấp một khoản tiền để chi tiêu, nhưng không muốn tất toán tiền gửi trước hạn vì “tiếc” khoản tiền lãi