Viet Capital Bank

Tin tức sự kiện

Ngân hàng Bản Việt tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2018

27-04-2018

 

Ngày 27/4/2018 vừa qua tại TP.HCM, Ngân hàng Bản Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2018. Với định hướng hiện đại hóa và chuẩn mực hóa để phát triển bền vững, năm 2017 Ngân hàng Bản Việt đã hoàn thành các chỉ tiêu chính đã được thông qua tại ĐHCĐ 2017. Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển  5 năm 2016-2020, với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng lấy khách hàng làm trung tâm, Ngân hàng Bản Việt đã nỗ lực xây dựng nền tảng cho mục tiêu chiến lược này. Tổng tài sản đạt hơn 39,000 tỷ tăng 23% so với năm 2016. Dư nợ cấp tín dụng đến khách hàng cá nhân đã tăng 16% và chiếm 60% tổng dư nợ cấp tín dụng. Thu nhập từ hoạt động bán lẻ cũng tăng hơn gấp đôi so 2016. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân bán lẻ chiếm tỷ trọng cao, hơn 80% trong cơ cấu nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư. Đối với Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Bản Việt xem khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là động lực tăng trưởng chính. Số lượng khách hàng SME đã chiếm 92% trong tổng số khách hàng doanh nghiệp và tăng 22% so với năm 2016.

Trong năm 2017, ngân hàng đã đạt được 47 điểm giao dịch và được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mở thêm 23 điểm giao dịch mới riêng trong 2018. Đến cuối 2018 Bản Việt sẽ có 70 điểm giao dịch trên toàn quốc, tăng hơn 2 lần so với 2015.

Hiện đại hóa vận hành, quản lý rủi ro và phát triển công nghệ thông tin được coi là các trụ cột của quá trình hiện đại hóa Ngân hàng Bản Việt. 2017 là năm Ngân hàng Bản Việt tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn trong giao dịch. Năng suất lao động của giao dịch viên được nâng cao hơn, Khách hàng nhận được tin nhắn tức thời khi gửi hay tất toán tiền gửi tiết kiệm... Đặt mục tiêu "tiến đến ngân hàng số", Ngân hàng Bản Việt là một trong các ngân hàng quy mô nhỏ đầu tiên triển khai các dự án hiện đại nhằm tự động hóa quy trình cho vay (LOS), tư vấn khách hàng qua video cũng như xây dựng nền tảng để Khách hàng có trải nghiệm đồng nhất trên tất cả các kênh giao dịch (Omni Channel)...

Năm 2018, năm thứ ba và cũng là giai đoạn chính triển khai kế hoạch 5 năm 2016 -2020, một lần nữa Ngân hàng Bản Việt khẳng định mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và SME. Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 46,000 tỷ, tăng 15% với lợi nhuận trước thuế mục tiêu 80 tỷ (theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao đầu 2018), tăng 118% so với năm trước. Đại Hội đã nhận được sự ủng hộ của tuyệt đại cổ đông thông qua tất cả các nội dung trình tại Đại hội.

Các bài viết khác