Viet Capital Bank

Tin tức sự kiện

Chuẩn bị lên sàn UPCom (MCK:BVB), Ngân hàng Bản Việt đang đi đúng lộ trình chiến lược 2016 - 2020

19-09-2019

Ngày 16/09/2019, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank), mã chứng khoán BVB với vốn điều lệ 3.171 tỷ đồng, tương ứng 317.1 triệu cổ phiếu đăng ký. VSD cũng lưu ý nhà đầu tư, Ngân hàng Bản Việt đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên thị trường UPCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BVB được thực hiện theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Như vậy, Ngân hàng Bản Việt đã chính thức đưa 317,1 triệu cổ phiếu Ngân hàng Bản Việt đăng ký giao dịch tại VSD và sẽ sớm hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM trong thời gian tới. Việc đưa cổ phiếu trên UPCoM được thực hiện đúng theo lộ trình đã được cổ đông nhất trí thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2019. Đây cũng là một trong những kế hoạch quan trọng trong chiến lược 2016 – 2020 đang được thực hiện.

Bên cạnh việc đưa cổ phiếu lên UPCoM đúng lộ trình, các hoạt động khác cũng đang được Ngân hàng Bản Việt nỗ lực thực hiện và hoàn thiện trong thời gian gần đây. Tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Bản Việt cũng đã hoàn tất việc xây dựng và triển khai mô hình tính toán mức độ an toàn vốn theo phương pháp của Basel II và đã trình ngân hàng nhà nước (NHNN), xây dựng mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều theo thông lệ quốc tế, triển khai hệ thống phê duyệt và khởi tạo tín dụng, xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ… cùng việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.

Cũng theo báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, Ngân hàng Bản Việt đặt ra kế hoạch kinh doanh 2019, cụ thể: tổng tài sản tăng 22% so với 2018, huy động vốn tăng 25%, dư nợ cấp tín dụng tăng 15% (tùy thuộc vào sự chấp thuận của NHNN), lợi nhuận tăng 76% so với thực hiện trong năm 2018. Chỉ số kết quả kinh doanh mới nhất vừa được công bố cho thấy các mục tiêu kinh doanh chính đang được ngân hàng nỗ lực bám sát và đi đúng định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các bài viết khác