Viet Capital Bank
jQuery UI Slider - Default functionality

Chuyển đổi ngoại tệ

Số tiền

5.000.000vnd
300.000.000vnd

Chọn loại ngoại tệ

Hình thức

Ngân hàng Mua 5000 SGD với giá
100,000,000 VND

Tỷ giá 16,468VND/ SGD

Ngân hàng Bán 5000 SGD với giá
100,000,000 VND

Tỷ giá 16,468VND/ SGD

* Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo