Viet Capital Bank

Ngân hàng Bản Việt tung nhiều gói vay đa dạng với tổng hạn mức 6.000 tỷ dành cho doanh nghiệp SME

Từ nay đến hết 31/12/2020, ngân hàng triển khai gói ưu đãi vay dành cho từng nhu cầu vay của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, với hạn mức 5 tỷ đồng/lần vay để phục vụ các nhu cầu:

1. Vay bổ sung vốn lưu động

Giảm đến 1.1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường

Các ưu đãi khác

 • Miễn phí phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử, gói dịch vụ tài khoản, cho hộ lương, miễn phí chuyển tiền 24/7.
 • Giảm lãi suất thấu chi đến 0.5%/năm

2. Vay đầu tư tài sản cố định

Giảm đến 0.8%/năm so với lãi suất cho vay thông thường

Các ưu đãi khác

 • Miễn phí phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử, gói dịch vụ tài khoản, cho hộ lương, miễn phí chuyển tiền 24/7.
 • Giảm lãi suất thấu chi đến 0.5%/năm

3. Vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu

Giảm đến 0.8%/năm so với lãi suất cho vay thông thường

Các ưu đãi khác

 • Miễn phí phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử, gói dịch vụ tài khoản, cho hộ lương, miễn phí chuyển tiền 24/7.
 • Giảm lãi suất thấu chi đến 0.5%/năm
 • Giảm 50% phí thanh toán quốc tế

4. Vay các công trình có vốn đầu tư công

Giảm đến 0.8%/năm so với lãi suất cho vay thông thường

Các ưu đãi khác

 • Miễn phí phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử, gói dịch vụ tài khoản, cho hộ lương, miễn phí chuyển tiền 24/7.
 • Giảm lãi suất thấu chi đến 0.5%/năm
 • Giảm 50% phí phát hành bảo lãnh
 • Giảm 70% phí cam kết cấp tín dụng.

Hồ sơ tham gia vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
 • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp đối với khách hàng chưa từng giao dịch tại Bản Việt

Để được tư vấn các gói vay, Quý khách hàng có thể liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; Hotline 1900555596; hoặc truy cập website www.vietcapitalbank.com.vn